Giuseppe Albani

By John Dilworth

ALBANI, Giuseppe Born 1684 Rome, died 1718 Milan Italy. Son of Mathias Albani (II). Giuseppe Albani / in Contrada de Milano / Anno 17.. [Lebet]

Show more Hide text